Social Media in Social Life nr. 2020-2-PL01-KA105-083018

Wymiana Młodzieży odbywa się w dniach 17-23.07.2021 w miejscowości Gliczarów Górny, Polska.

W wymianie młodzieży bierze udział 32 uczestników z Polski i z Litwy (16 osób z każdego kraju).

Opis projektu:

Głównym celem naszego projektu jest promocja wielokulturowości Europy poprzez różnego rodzaju kanały komunikacji (social media) oraz przekazanie w ten sposób uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, otwartość i szacunek do drugiego jakie stoją za wspólnotą Europejską. Projekt wpisuje się w cele Programu Erasmus+ dla akcji Młodzież odnoszące się do podniesienia poziomu dialogu międzykulturowego, promowania solidarności, włączenia społecznego, podniesienia poziomu kompetencji kluczowych, wspierania rozpoznawalności edukacji nieformalnej oraz poszerzania
międzynarodowego wymiaru działań organizacji uczestniczących. Główne zagadnienia projektu skupiają się wokół kultury krajów w nim uczestniczących – Polski i Litwy oraz promocji wartości ich kulturowych poprzez najnowsze media. Projekt został stworzony przez podopiecznych i członków naszych organizacji, którzy mieli już okazję wcześniej uczestniczyć w tego typu działaniach. Dla naszej Fundacji projekt jest pierwszym działaniem w ramach programu Erasmus+. To właśnie młodzież jest głównym motorem napędowym naszego projektu dlatego też będą oni zaangażowani we wszystkie działania
projektu. Social media są główną częścią życia młodzieży, stąd też ideą projektu jest promowanie wartości kulturowych, tolerancji i szacunku, właśnie poprzez narzędzia w których „żyją” młodzi ludzie.

Do celów naszego projektu możemy zaliczyć także:

 • uświadomienie uczestnikom wspólnych korzeni historycznych i kulturowych łączących Polskę i Litwę, a także różnic między naszymi krajami które kształtowały się przez setki lat.
 • zwiększenie w uczestnikach tolerancji, otwartości na inne kultury i zrozumienia przez nich odmienności
 • przeprowadzenie happening’u promującego tematykę naszego projektu oraz idee programu Erasmus+, który odbędzie się z odwiedzanym przez wielu turystów i mieszkańców Polski mieście – Zakopane
 • zebranie na wszystkich kanałach jakimi promować będziemy projekt co najmniej 4 tysięcy osób obserwujących.
 • wzmocnienie w uczestnikach szacunku do własnej kultury i jej specyfiki, a także szacunku dla innych kultur
 • promocja programu Erasmus+ wśród młodzieży w tym, młodzieży o obniżonych szansach społecznych, geograficznych i ekonomicznych, a także wśród lokalnej społeczności Gliczarowa Górnego
  Cele naszego projektu oraz ich realizacja pozwoli nam uświadomić uczestnikom jak ważne są wspólne korzenie, które łączą Europę. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko zapoznać się bliżej i zrozumieć inne kultury, które nas otaczają ale
  także nabrać szacunku dla swojej ojczystej.
  Najważniejszymi potrzebami uczestniczącej w projekcie młodzieży jest rozwinięcie oraz zdobycie następujących umiejętności:
 • otwartość na odmienność
 • szacunek do innych kultur
 • wiedza dotycząca odmiennych kultur, a co za tym idzie także poczucie wspólnoty (europejskiej)
 • umiejętność przełamywania stereotypów – zrozumienie dla odmiennego punktu widzenia wynikającego z pochodzenia/ miejsca wychowania/bagażu doświadczeń
 • umiejętność dostrzegania potrzeb w otaczającym nas środowisku
 • współpraca w środowisku międzynarodowym
 • kompetencje językowe (język angielski)
 • otwartość na odmienny punkt widzenia
 • współpraca międzynarodowa i kontakt z międzynarodowym środowiskiem

Zapraszamy na Facebooka naszego projektu gdzie znaleźć można relację z każdego dnia wymiany (link).

Profile społecznościowe naszych krajów stworzone w ramach projektu:

Instagram

Tik Tok


Galeria zdjęć z projektu (w trakcie aktualizacji)