O nas

Fundacja na Rzecz Wsparcia Współpracy Międzynarodowej „Krokus” specjalizuje się we wspieraniu realizacji projektów międzynarodowych i bilateralnych. Nasz zespół to grupa młodych ludzi, którzy od kilku lat zajmują się przede wszystkim działaniem mającym na celu tworzenie nowych partnerstw międzynarodowych i promowania współpracy między podmiotami z różnych krajów UE. Doświadczenia w tym zakresie pracownicy Fundacji zdobywali poprzez realizację wielu przedsięwzięć z partnerami z różnych krajów, w trakcie projektów skierowanych przede wszystkim do młodzieży i osób uczących się.

Ważnymi tematami, jakie stara się poruszać Fundacja w ramach swojego działania jest praca z młodzieżą, poszerzanie horyzontów intelektualnych i współpraca międzykulturowa. Profesjonalizm członków zespołu Fundacji pozwala na swobodne dostosowanie metod działania do potrzeb organizacji zaangażowanych w realizację danego działania, zaś czerpanie z dotychczasowych, różnorodnych doświadczeń pozwala na przekazywanie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań, które pozwalają realizować działania na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Dla Fundacji najważniejszymi potrzebami jest rozszerzanie działalności w zakresie współpracy i integracji europejskiej. Możemy pochwalić się doświadczeniem w realizacji i współprowadzeniu projektów międzynarodowych. Zadaniem Fundacji jest stałe wyszukiwanie nowych partnerów, zdobywanie doświadczenia pozwalającego na bardziej wszechstronne realizowanie nowych inicjatyw i docieranie do kolejnych grup odbiorców. Poprzez realizację takiej polityki jesteśmy w stanie stworzyć nowe możliwości zarówno dla uczestników naszych dotychczasowych projektów, jak i zainteresować kolejne osoby działaniami podejmowanymi przez Fundację i inne podmioty.

Dla członków naszego zespołu – młodych ludzi pracujących od kilku lat przy realizacji projektów międzynarodowych – ważne będzie zdobywanie nowych kontaktów i doświadczeń w bardzo istotnym obszarze realizacji różnego rodzaju projektów, które stanowi dla niektórych nowe wyzwanie, dla innych zaś – rozwinięcie zdobytych już wcześniej kompetencji.