„Online together for our Europe” nr. 2020-3-PL01-KA105-095109

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+

Organizacja partnerska z Litwy: VsI Ziniu kodas (Wilno)

Nasz projekt ma za zadanie poprzez social media i wykorzystanie ich w codziennym życiu, promować będzie multikulturowość Europejską, a także zbliży do siebie kulturę Polski i Litwy. Chcemy w ten sposób przekazywać także uniwersalne wartości takich jak tolerancja, otwartość i szacunek do drugiego jakie stoją za wspólnotą Europejską. Główne zagadnienia projektu skupiają się wokół kultury krajów w nim uczestniczących – Polski i Litwy oraz promocji wartości ich kulturowych poprzez najnowsze media. Projekt został stworzony przez podopiecznych i członków naszych organizacji, którzy mieli już okazję wcześniej uczestniczyć w tego typu działaniach. Dla naszej Fundacji projekt jest pierwszym działaniem w ramach programu Erasmus+. To właśnie młodzież jest głównym motorem napędowym naszego projektu dlatego też będą oni zaangażowani we wszystkie działania projektu. Social media są główną częścią życia młodzieży, stąd też ideą projektu jest promowanie wartości kulturowych, tolerancji i szacunku, właśnie poprzez narzędzia w których „żyją” młodzi ludzie.